Eftertænksom pige

Hvordan håndterer du spiseforstyrrelser?

Fysisk aktivitet og gode kostvaner er en naturlig del af et sundt liv. Børn skal, ligesom voksne, bevare normalvægten. Men hvis dit barn bliver alt for optaget af sin krop, vægt, spise- og motionsvaner, kan det udvikle sig til en spiseforstyrrelse.

En spiseforstyrrelse er en forstyrret måde at tænke og handle på, når det gælder mad, krop og vægt. Spiseforstyrrelser opstår typisk omkring puberteten, men kan også opstå før og efter denne periode.

En spiseforstyrrelse er tegn på, at dit barn har problemer, som han eller hun ikke selv kan klare. Derfor er det vigtigt, at du som forælder er i stand til at opdage en begyndende spiseforstyrrelse. Heldigvis kan du som regel se tegn på, at der er noget galt, før sygdommen kan aflæses direkte på vægten eller helbredet.

Du kan forebygge spiseforstyrrelser ved at:

  • Støtte dit barn i sin tro på sig selv
  • Være opmærksom på, om dit barn trives
  • Påvirke dit barn med positive holdninger til mad, krop og vægt
  • Kigge efter de tidlige signaler på, at der kan være problemer
  • Tale med dit barn om barnets problemer
  • Henvise dit eventuelt syge barn til behandling

Du kan læse mere om spiseforstyrrelser på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og hjemmesiden for Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.

Strand